ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ครั้งที่ 41(3/2561) ดูประกาศ Click

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 41(3/2561)

            ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร 02-6852500 หรือ 02-6852529-30 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หากเลยเวลาที่กำหนดสภาฯ จะถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบตามรายวิชาที่ประกาศนี้

วันทดสอบ วิชา
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2


**โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา**

ผู้เข้าทดสอบ CPA โปรดทราบ

  • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบ เนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้
    - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
    - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138 
    - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204

    - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517 

**กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

  • ตั้งแต่การทดสอบครั้งที่ 41(3/2561) เป็นต้นไปห้ามผู้เข้าทดสอบนำอุปกรณ์เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ(ยกเว้นเครื่องคิดเลขและปากกาลบคำผิดซึ่งต้องนำมาเอง) โดยสภาฯ จะเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบด้วย ปากกา ดินสอ ยางลบ และ ไม้บรรทัด ไว้ให้แล้ว
โพสต์เมื่อ :
5 ต.ค. 2561 9:52:45
 8027
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์