CPA Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) หารือกับสภาวิชาชีพบัญชี

CPA Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) หารือกับสภาวิชาชีพบัญชี

           
            เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชี นำโดย นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับ  CPA Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) พร้อมคณะ ซึ่งนำโดย Mr.Paul Ho President CPA Australia 2018  และ Mr.Sunny Chua Director Thailand & South Asia HKTDC

            การหารือในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่อวิชาชีพบัญชีในระดับสากล พร้อมกันนี้ ปัจจุบัน HKTDC ได้รับนโยบายจากประเทศจีน จัดโครงการ Belt and Road initiative ที่มุ่งหมายขยายเส้นทางการค้าเชื่อมโยงกับหลายประเทศ และประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางนี้ และ CPA Australia เห็นว่าโครงการดังกล่าวนี้มีการขยายธุรกิจ จึงมีความสนใจที่จะพาสมาชิกมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี เพื่อนำความรู้ไปขยายต่อให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป

โพสต์เมื่อ :
9 ต.ค. 2561 15:38:34
 1429
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์