คำชี้แจง

คำชี้แจง

คำชี้แจง/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ คำชี้แจง ดูเพิ่มเติม
1 คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) ดาวน์โหลด
2 คำชี้แจง เรื่อง การจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
3 คำชี้แจง เรื่อง การรับรู้รายการรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องยังไม่มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
11 ต.ค. 2561 14:39:26
 2734
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์