เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (2 อัตรา )

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (2 อัตรา )

คุณสมบัติทั่วไป : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขานิติศาสตร์
      - อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
      - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
      - มีความรู้ทางด้านกฎหมาย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี (หากมี)
      - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำบัญชี / สอบบัญชี / มาตรฐานการบัญชี
      - สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเขียนรายงาน
      - ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อหน้าที่ รักษาความลับ และซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้
      - ใส่ใจศึกษาหาความรู้ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
      - สามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
      - หากมีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 รวบรวม พิจารณา ติดตาม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
3 จัดงานเกี่ยวกับการประชุม เช่น เตรียมประชุม เตรียมวาระการประชุม และรายงานการประชุม ฯลฯ 
4 ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
22 ก.พ. 2562 13:09:28
 824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์