พิธีเปิดโครงการอบรม CFO Certification Program รุ่นที่ 22 (Executive Class)

พิธีเปิดโครงการอบรม CFO Certification Program รุ่นที่ 22 (Executive Class)           

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรม CFO Certification Program รุ่นที่ 22 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และต่อด้วยการอบรมสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในช่วงเย็นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์กับผู้บริหารระดับสูงและเพื่อน CFO ร่วมวิชาชีพณ ห้องอาหาร Vertigo ชั้น 61 Banyantree ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

            โครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นรวม 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 (เรียนวันศุกร์และเสาร์) ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่  https://eservice.tfac.or.th/accounttraining_cfo/

โพสต์เมื่อ :
27 พ.ค. 2562 11:42:26
 788
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์