ภารกิจพัฒนา (TOP UP) การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

ภารกิจพัฒนา (TOP UP) การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ นางดารินทร์  หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเทศบาลอำเภอสัตหีบ จัดโครงการ “ภารกิจพัฒนา (TOP UP) การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

            โดยการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำขึ้น คือ แอพพลิเคชั่น SME สบายใจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
6 มิ.ย. 2562 9:23:57
 562
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์