ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562

-----------------------------------------

          ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี นั้น
          บัดนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้

ชุดที่ ผู้เข้าทดสอบ (ราย) ผ่านการทดสอบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
1 48 48 ชุดที่ 1 Click
2 32 32 ชุดที่ 2 Click
3 24 24 ชุดที่ 3 Click
4 25 25 ชุดที่ 4 Click
5 2 2 ชุดที่ 5 Click

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ที่ข้อมูล Click 

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ที่ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) แบบเป็นทางการ “ด้านการบัญชี/การสอบบัญชี ได้จำนวน 20 ชั่วโมง”
  • สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) แบบเป็นทางการ “ด้านการบัญชี/การสอบบัญชี ได้จำนวน 4 ชั่วโมง”


โพสต์เมื่อ :
27 มิ.ย. 2562 9:45:00
 1613
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์