อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน แก่สถาบันการธนาคารแห่ง สปป.ลาว

อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน แก่สถาบันการธนาคารแห่ง สปป.ลาว           

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับสถาบันการธนาคารแห่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สถาบันการธนาคารแห่ง สปป.ลาว) จัดอบรมให้ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการธนาคารแห่ง สปป.ลาว กว่า 40 ท่าน มีองค์ความรู้เรื่องการใช้มาตรฐานการรายงานมากขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี คือ รศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ประธานคณะกำหนดมาตรฐานการบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อดังกล่าว

โพสต์เมื่อ :
28 มิ.ย. 2562 10:26:24
 637
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์