พีธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 22

พีธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 22

            เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 22 ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมปิดหลักสูตรการอบรม หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เสริมบทบาทและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการเงินและบัญชีสำหรับองค์กรให้กับเป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง CEO, CFO หรือกรรมการตรวจสอบผู้บริหารในสายงานบัญชีการเงินของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจ โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 8 วัน และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน จากหลากหลายสาขา มาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 37 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดอบรมในรุ่นต่อไปได้ที่ เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
8 ก.ค. 2562 14:12:30
 1110
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์