ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)
เข้าห้องสอบในเวลา 12.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)

วิชา / วันที่ ผังห้องสอบ สถานที่สอบ
การบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click

การบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
การสอบบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
การสอบบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
Click มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
Click มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ  จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และ โปรดศึกษาแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

โพสต์เมื่อ :
10 ก.ค. 2562 17:03:49
 18393
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์