การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ที่ 3/2560-2563 (1/2562)

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ที่ 3/2560-2563 (1/2562)

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมอะริสตั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานสาขา ครั้งที่ 3/2560-2563 (1/2562) อันประกอบด้วย สาขาสงขลา, สาขาสุราษฏร์ธานี, สาขาเชียงใหม่, สาขาชลบุรี, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต, สาขานครสวรรค์, สาขาอุบลราชธานี, สาขามหาสารคาม, สาขาระยอง และสาขาพิษณุโลก

            โดยภายในการประชุมได้รับเกียรติจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในอนาคต สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณประธานและผู้บริหารสำนักงานสาขาทั้ง 12 แห่ง รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในส่วนภูมิภาคครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ค. 2562 18:09:06
 1225
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์