พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program

           
            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นแรก ในระหว่างวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2562 ภายในงานได้รับเกียรติจาก
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรในวันปิดหลักสูตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมที่ได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เสริมบทบาทและพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ต่อด้วยกิจกรรมสังสรรค์รับประทานทานอาหารเย็นระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดหลักสูตร และผู้เข้าอบรมทุกท่านที่มีส่วนทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในรุ่นถัดไป สามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
1 พ.ย. 2562 14:12:23
 517
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์