สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน สายสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 ปี 62

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน สายสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 ปี 62              4 สมาคม พันธมิตรทางการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้มีการจัดงาน “สานสัมพันธ์ 4 สมาคมครั้งที่ 3 ปี 62” ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันบัญชี ภาษี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในการจัดงานครั้งนี้ยังมีการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เช่น หลักการบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs เป็นต้น
              นอกจากนี้ภายในงาน นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้เกียรติร่วมเสนวนา ในหัวข้อ Disruption นักบัญชี ปี 2020 ร่วมกับผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
28 พ.ย. 2562 13:25:40
 1094
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์