ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2563 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 44(3/2562)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2563 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 44(3/2562)

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 44(3/2562) Click

 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 44(3/2562)
ในวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น.  ถึง 17.00 น.
(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

โดยท่านสามารถยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม พ.ศ.  2563

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ Click

** สภาวิชาชีพบัญชีได้เปลี่ยนแปลงค่าบริการดูสมุดคำตอบเป็นวิชาละ 200 บาท
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 19/2562 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี **

โพสต์เมื่อ :
10 ม.ค. 2563 15:25:22
 13608
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์