สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563          สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จัดโดย สำนักงานเขตวัฒนา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จัดโดย สำนักงานเขตวัฒนา ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “เด็ก” ที่จะต้องเติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มี ประสิทธิภาพของประเทศชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในเขตพื้นที่วัฒนา โดยในปีนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ร่วมเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมสมทบของขวัญ และรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ร่วมสนุก งานนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตวัฒนา
          สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสมาชิก ผู้ที่สนใจ และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพบัญชี ที่ร่วมสบทบของขวัญ ของรางวัลให้กับเด็กในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
13 ม.ค. 2563 10:20:33
 998
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์