สภาวิชาชีพบัญชีพบผู้แทนจาก International Federation of Accountants (IFAC)

สภาวิชาชีพบัญชีพบผู้แทนจาก International Federation of Accountants (IFAC)           
            เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. ผู้แทนของสภาวิชาชีพบัญชีนำโดยคุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และคุณภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชีได้พบกับ Mr. Christopher Arnold, Head of SME/SMP and Research, IFAC ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการพบกันครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและประเด็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมกับผู้แทนขององค์กรที่ออกมาตรฐานการสอบบัญชีระดับสากล ซึ่ง Mr. Christopher Arnold ได้ให้ข้อมูลว่าในเว็บไซต์ของ IFAC มีบทความที่น่าสนใจที่อาจช่วยการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมได้

โพสต์เมื่อ :
3 ก.พ. 2563 17:02:21
 601
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์