• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • เลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

เลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • เลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

เลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2


 1. เลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ห้ามการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ที่กำหนดจัดการทดสอบในเดือนพฤษภาคมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะดำเนินการแจ้งกำหนดการทดสอบให้ทราบผ่านทาง Email ตรงไปยังผู้เข้ารับการทดสอบทั้ง 2 รายวิชา และหน้าเว็บไซด์สภาฯ

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบ โปรดติดตามตามข่าวสารการประกาศกำหนดวันทดสอบได้ทางเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th กรณีที่มีผู้เข้ารับการทดสอบที่มีผลการทดสอบสะสมครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ให้สิทธิขยายวันครบกำหนดสะสมผลการทดสอบในรายวิชาที่สอบผ่านและจะครบกำหนดสะสมผลการทดสอบออกไปจนถึงวันที่ประกาศผลสอบครั้งที่ 45 (1/2563)
 2. เลื่อนการจัดทดสอบ 46 (2/2563)
  กรณีการจัดการทดสอบในครั้งที่ 45 (1/2563) และประกาศผลการทดสอบล่าช้า อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดการทดสอบครั้งที่ 46 (2/2563) ในเดือนกรกฎาคมได้ จึงให้เลื่อนไปจัดในเดือนพฤศจิกายน และให้ขยายวันครบกำหนดผลการทดสอบสะสมของทุกรายวิชาในการทดสอบครั้งที่ 34 (2/2559) ซึ่งจะมีครบกำหนดในวันที่ 12 กันยายน 2563 ให้สามารถสะสมผลสอบได้ถึงการประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 46 (2/2563) ซึ่งจะประกาศผลการทดสอบในวันที่ 11 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศให้ท่านทราบในลำดับต่อไป
โพสต์เมื่อ :
30 เม.ย. 2563 20:13:56
 8122
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์