แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2563

แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2563เรื่อง วันที่ประกาศ

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศกำหนดให้
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC เขตบางนา อ่านประกาศสถานที่เลือกตั้ง Click
อ่านประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง Click
25 มิ.ย. 2563ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง7 เม.ย. 2563ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 256327 มี.ค. 2563

ประกาศศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกสามัญและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี16 มี.ค. 2563

โพสต์เมื่อ :
25 มิ.ย. 2563 14:56:44
 1676
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์