ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง)

           
            สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อรองรับความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากความซับซ้อนของธุรกิจและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • ดูประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Click
  • ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Click
โพสต์เมื่อ :
24 มิ.ย. 2563 16:28:42
 1609
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์