ประมวลภาพการจัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs”

ประมวลภาพการจัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs”

            การจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตร "สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs" วิทยากรโดย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. โดยมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 110 ท่าน ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โพสต์เมื่อ :
8 ต.ค. 2561 11:48:10
 1238
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์