สภาวิชาชีพบัญชีและมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และทำพิธีเปิด

สภาวิชาชีพบัญชีและมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และทำพิธีเปิด

            เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และทำพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานสาขาพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนลงนามจากสภาวิชาชีพบัญชี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นผู้แทนลงนามจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับพิธีเปิดที่ทำการสาขาจังหวัดพิษณุโลกโดยมี ดร.ศิรัตน์ สนชัย เป็นประธานสาขาพิษณุโลก ภายในงานมีคณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี และอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี

            ต่อมาในเวลา 13.30 น. สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “กฎหมายฟอกเงินและบัญชีเล่มเดียวทีผู้บริหารและนักบัญชีต้องรู้” โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ร่วมด้วยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ และประธานคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี และที่ปรึกษาอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรภายในงานเสวนาครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
8 ต.ค. 2561 17:49:03
 478
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์