ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีร่วมสวัสดีปีใหม่อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

           

           ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าเยี่ยมพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ท่านอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

  • ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
  • ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
  • ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
  • คุณนนทพล นิ่มสมบุญ

อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • นายพิชัย ชุณหวชิร
  • นายประสัณห์ เชื้อพานิช

           ซึ่งทุกท่านได้ให้คำอวยพรแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และเจ้าหน้าที่ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 9:37:50
 246
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์