สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานเขตวัฒนาจัดงานวันเด็ก ปี 2562

            วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่จัดโดย สำนักงานเขตวัฒนา ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “เด็กที่ต้องเติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ ในเขตพื้นที่วัฒนา โดยในปีนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมสมทบของขวัญ และ อุปกรณ์รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ กว่า 700 ชิ้น เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ร่วมสนุก พร้อมด้วยมอบทุนการศึกษา งานนี้จัดขึ้น ณ ลานชั้น 1 โซนพลาซ่า อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า เขตวัฒนา

            สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสมาชิก ผู้ที่สนใจ และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี ที่ร่วมสบทบของขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษาให้กับเด็กในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
12 ม.ค. 2562 13:08:22
 218
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์