คณะผู้บริหารโครงการ CFO ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

คณะผู้บริหารโครงการ CFO ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 21 และโครงการ CFO In Practice รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติ จ.ชลบุรี ภายในกิจกรรมดูงานได้มีการพบปะพูดคุยและฟังการบรรยายถึงประวัติของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติแห่งใหม่ โดยมีนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนายนพดล มั่นอก ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี พร้อมกับการฟังการแนะนำรายละเอียดของโรงงานจากนายสุพจน์ ขันติโคตร ผู้จัดการโรงงาน และนายธาดา ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ในการนี้สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 แห่งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดการเยี่ยมชม

โพสต์เมื่อ :
13 มี.ค. 2562 11:04:05
 824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์