ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Networking Switch)

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Networking Switch)

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความต้องการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Networking Switch) ใหม่เพื่อนำมาทดแทนอุปกรณ์เดิม เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรองรับการขยายตัวในอนาคต จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้เสนอราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Networking Switch) มีรายละเอียด ดังนี้


ขั้นตอนการดำเนินการมี
ดังนี้

  1. กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบสถานที่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  2. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น.

            กรณีที่ผู้สนใจประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2528

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ค. 2562 15:18:28
 316
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์