ประกาศประกวดราคาโครงการต่อสัญญาการใช้งานและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย

ประกาศประกวดราคาโครงการต่อสัญญาการใช้งานและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความต้องการต่อสัญญาและจัดหาผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา ดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่ายสภาฯ เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้เสนอราคาโครงการต่อสัญญาการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการมี ดังนี้

   1. กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบสถานที่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
   2. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น.

            กรณีที่ผู้สนใจประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2528

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ค. 2562 15:40:17
 297
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์