สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรม การป้องกันความผิด ตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรม การป้องกันความผิด ตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน

            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร การป้องกันความผิด ตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ทราบและตระหนักถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน แนวทางการควบคุมภายใน บัญชีชุดเดียว ผลกระทบและการปรับตัวให้มันต่อกฎหมาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่ควรนำไปใช้เพื่อป้องกันบริษัทและตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายศิวะรักษ์ พินิจารมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้า และผศ.สมชาย ศุภธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงบ่าย

            นอกจากนี้ การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดสดไปยังผู้ที่เข้าอบรม ณ สำนักงานสาขาพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการจัดอบรมสัมมนารูปแบบใหม่ในลักษณะการ Conference เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมในสำนักงานสาขา ได้ร่วมฟังการบรรยายไปพร้อมกับการจัดอบรมสัมมนาของสำนักงานใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น กว่า 238 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

โพสต์เมื่อ :
12 มิ.ย. 2562 16:07:06
 712
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์