ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 13(1/2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 13(1/2562)ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 13 (1/2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-13.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ
มีผู้สมัครเข้าทดสอบจำนวน 23 ราย  ผ่านการทดสอบ 2 ราย

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 14 (2/2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562  เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อโศก)
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-685-2569 (คุณมณีรัตน์)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยครั้งที่ 13 (1-2562)

ข้อสอบการทดสอบ Dip TFR ครั้งที่ 13 (1/2562

โพสต์เมื่อ :
17 มิ.ย. 2562 16:08:57
 1544
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์