เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบ

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบ

จากผลกระทบเรื่อง Covid – 19
จึงส่งผลให้การจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ที่ประชุมจึงได้มีมติพิจารณา
ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ e-Discount
ส่วนลดอบรมสัมมนามูลค่า 200 บาท
และคูปองอบรมฟรีจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
Bunchee Run ออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิก
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
จากนายกสภาวิชาชีพบัญชีสารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2
มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในสถานการณ์ COVID - 19


สารนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3
มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในสถานการณ์ COVID - 19


โพสต์เมื่อ :
22 เม.ย. 2563 10:22:10
 5970
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์