เชิญรับชม Live สด การบรรยายแนวทางการปรับปรุง NPAE – การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณะชน (ตอนที่ 1)

เชิญรับชม Live สด การบรรยายแนวทางการปรับปรุง NPAE – การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณะชน (ตอนที่ 1)


            เชิญรับชม Live สด การบรรยายแนวทางการปรับปรุง NPAE – การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณะชน (ตอนที่ 1) จากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร.กนกพร นาคทับที ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.15 น.

หัวข้อในการบรรยาย

  • สรุปความแตกต่างระหว่าง NPAE เดิมและใหม่
  • ใจความสำคัญของ NPAE ใหม่
  • แนวทางการปฏิบัติตาม NPAE ใหม่

            รับชมผ่านการถ่ายทอดสด FB Live สภาฯ นับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชม. Click
            โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ อย่างต่อเนื่อง

       
โพสต์เมื่อ :
16 มิ.ย. 2563 17:16:30
 1493
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์