ขอเชิญรับชม Live สด ย้อนหลังการเสวนา การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ขอเชิญรับชม Live สด ย้อนหลังการเสวนา การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

            ขอเชิญรับชม Live สด ย้อนหลังการเสวนา การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
            รับชมผ่านการถ่ายทอดสด FB Live สภาฯ นับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้วันละ/ครั้งละ 2 ชม.     
            โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ ซึ่งจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องในหลากหลายหัวข้อที่ HOT HIT และพลาดไม่ได้ โปรดติดตาม.. 

       

Past 1

       

Past 2

โพสต์เมื่อ :
17 มิ.ย. 2563 16:16:13
 824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์