• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา รับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ

ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา รับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา รับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ

ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา รับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ


            ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา รับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ
            ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษา” วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.45 น.
วิทยากรร่วมสัมมนา
 • รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ. ดร.ทิม นพรัมภา อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายภัคพล ตั้งตงฉิน (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • นางสาวอนัญญา จึงประเสริฐศรี (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


เข้าร่วมคลิก >> https://bit.ly/3edJBTB

 • เอกสารการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ Download 1 Click
 • เอกสารการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ Download 2 Click
     
โพสต์เมื่อ :
18 มิ.ย. 2563 19:31:54
 960
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์