สภาวิชาชีพบัญชี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อถวายเงินรายได้จากกิจกรรม Bunchee Run 2019

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อถวายเงินรายได้จากกิจกรรม Bunchee Run 2019


          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชี โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Bunchee Run 2019 “รวมพลคนบัญชี” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
โพสต์เมื่อ :
29 มิ.ย. 2563 11:45:21
 359
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์