แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2561

แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

ขอให้ท่านยื่นชั่วโมง CPD ประจำปี 2561 หลังเสร็จสิ้นการอบรมหรือประชุมสัมมนาในระบบ CPD Online โดยทันที คลิกที่ https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

ผู้สอบบัญชี ยื่นได้ภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
ผู้ทำบัญชี ยื่นได้ภายใน 30 มกราคม 2562 เท่านั้น

*หลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการได้ และสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ

ขอบพระคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ :
28 ธ.ค. 2561 15:11:26
 1930
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์