ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ "โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน" รุ่นที่ 19

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมหลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 20, 21, 27, 28 ตุลาคม วันที่ 3, 10, 17, 18 พฤศจิกายน วันที่ 1, 2, 15, 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ในวันสุดท้ายของการอบรม มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 96 ราย ผ่านการทดสอบ 38 ราย

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

โพสต์เมื่อ :
7 ม.ค. 2562 11:02:27
 573
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์