ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งวัสดุอะคูสติกสําหรับดูดซับเสียงห้องอบรม ชั้น 6 อาคารศูนย์อบรมสัมมนาฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความประสงค์ติดตั้งวัสดุอะคูสติกสําหรับดูดซับเสียงห้องอบรม ชั้น 6 อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช  ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการก้องสะท้อนของเสียง  มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งวัสดุอะคูสติกสําหรับดูดซับเสียงห้องอบรม ชั้น 6 อาคารศูนย์อบรมสัมมนาฯ (Click)
  2. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการติดตั้งวัสดุอะคูสติกสําหรับดูดซับเสียงห้องอบรม (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคาที่เกี่ยวข้อง (Click)

ขั้นตอนการดำเนินการมี  ดังนี้ 

  1. กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี
  2. กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอและราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 -17.00 น.

         กรณีที่ผู้สนใจประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2685-2500 ต่อ 2549

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 18:47:30
 139
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์