ประกาศประกวดราคาโครงการทาสีภายในเพื่อรองรับการอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความประสงค์ปรับปรุงพื้นที่ภายในเพื่อรองรับการอบรมสัมมนา มีรายละเอียด ดังนี้   

  1. ประกาศประกวดราคาโครงการทาสีภายในเพื่อรองรับการอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (Click)
  2. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการทาสีภายในเพื่อรองรับการอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคาที่เกี่ยวข้อง (Click)

ขั้นตอนการดำเนินการมี  ดังนี้ 

  1. กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  2. กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอและราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.

         กรณีที่ผู้สนใจประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-2500 ต่อ 2512

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 18:55:07
 159
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์