สภาวิชาชีพบัญชี จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรและการอนุมัติหลักสูตรอบรม

            วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ได้เชิญผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรและการอนุมัติหลักสูตรอบรมหรือการประชุมสัมมนา เพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทย และเพื่อยกระดับการจัดทำหลักสูตรอบรมหรือประชุมสัมมนาของหน่วยงานผู้จัดการอบรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมหรือประชุมสัมมนา และร่วมพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลต่อไป

            โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร, นางสาวธัญพร อธิกุลวริน และ นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ร่วมบรรยายและเสวนาในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานผู้จัดการอบรมภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 111 หน่วยงาน จำนวน 210 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 นอกจากนี้การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดตัวระบบ CPD Online สำหรับผู้จัดการอบรม ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับการใช้งานสำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา โดยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 19:19:32
 717
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์