บทความด้านการทำบัญชี

บทความด้านการทำบัญชีTFAC Newsletter
ฉบับที่
ชื่อบทความ
63 เตรียมรับมืออย่างไรกับรายจ่ายต้องห้าม
64 นักบัญชียุค 4.0
65 พัฒนาการของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่น่าจัดต่างมอง
66 คำถาม-คำตอบ การบันทึกบัญชีรายการขายฝากทอง
66 Cloud based accounting software
67 Mobile Accounting
68 การใช้ประโยชน์ของ Artificial Intelligence (AI) ในงานบัญชี
69 การใช้ประโยชน์ OCR ในวงการบัญชี
71 ความสำคัญของประมาณการทางบัญชี เรื่องใกล้ตัวที่ท่านอาจมองข้าม
71 Start Up SME ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็สามารถทำบัญชีได้
73 นักบัญชีบริหารในยุคดิจิทัล
74 โอกาสข้ามผ่านกรอบความคิดเดิม สู่โลกใหม่สายอาชีพ
75 บทบาทนักบัญชีในโลกอนาคต จากนักบัญชีสู่นักบัญชีนวัตกร
75 การตัดหนี้สูญภาคปฏิบัติงานจริง
76 SME รู้บัญชีมีชัยไปกว่าครึ่ง
77 นักบัญชีจะพัฒนาอย่างไร? ให้ล้ำหน้า AI
77 Single Account & Management Accounting
79 เมื่อนักบัญชีเจอ Blockchain จะปรับเปลี่ยนอย่างไร?
88 การเตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชี เพื่อเข้าสู่ยุค “Digital Disruption”
94 การบริหารจัดการงานบัญชีในยุคดิจิทัลกับบทบาทนักบัญชีที่เปลี่ยนไป
94 บทบาทของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในการจัดการสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
96 การบริหารบัญชีครัวเรือนในสถานการณ์ “ความไม่แน่นอน”
96 ข้อควรทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
97 Digital Transformation สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล
96 สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ ตอนที่ 1
97 สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ ตอนที่ 2
98 Soft Skill ทักษะที่นักบัญชีในอนาคตต้องมี
98 รู้เท่านั้นตัววัดผลการดำเนินงานในยุค Covid-19
99 มาเป็นนักบัญชีพันธุ์ใหม่ที่มี Digital DNA กันเถอะ
99 ฝ่ากระแส Disruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุค Digital
99 Responsible AI ที่สามารถไว้วางใจได้
99 มาทำความรู้จักกับ RPA Solution การทำงานอัตโนมัติสำหรับยุค Digital Transformation
99 การบริหารจัดการสำนักงานบัญชีในยุค Digital
100 Improve Process Through Digital Technology
100 จาก Data นำไปสู่ Insight เปลี่ยนนักบัญชีจากหน่วยงานหลังบ้านสู่การสร้างคุณค่าและเป็นคู่คิดธุรกิจ
100 Big Data ขุมทองใหม่ของนักบัญชี
100 ทักษะที่สำคัญสำหรับนักบัญชียุค Data Driven
101 PDPA กับบทบาทนักบัญชีในยุคดิจิทัล
101 นักบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ
101 RPA หุ่นยนต์นักบัญชี ย่างก้าวสำคัญ ยกระดับงานบัญชีสู่ยุค Digital Accounting

Post Date :
11 May 2022 11:35:54
 14071
Visitor
Create a website for free Online Stores