• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ In-House Training หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร” (หลักสูตร 1 วัน) ให้กับ บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด

สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ In-House Training หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร” (หลักสูตร 1 วัน) ให้กับ บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ In-House Training หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร” (หลักสูตร 1 วัน) ให้กับ บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด

สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ In-House Training หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร” (หลักสูตร 1 วัน) ให้กับ บริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด           

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ In-House Training หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร” (หลักสูตร 1 วัน)  ให้กับบริษัท ศิริเวชเมดิคอล จำกัด (โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ผศ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายโดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร และในช่วงบ่ายเป็นการ WorkShop การจัดทำงบประมาณของโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกเพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดทำงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารในเบื้องต้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 ท่าน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ :
19 ส.ค. 2562 17:51:32
 2490
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์