การรักษาสถานะภาพของการเป็น ASEAN CPA

การรักษาสถานะภาพของการเป็น ASEAN CPA

         

            ใกล้สิ้นปีแล้ว ASEAN CPA อย่าลืม การรักษาสถานะภาพของการเป็น ASEAN CPA ชำระค่าใบรับรองรายปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) ก่อน 31 ธันวาคม ของทุกปี

การคงไว้ซึ่งใบรับรอง ASEAN CPA

 1. ตรวจสอบรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) Click
 2. ชำระค่าใบรับรองรายปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) ปีละ 2,000 บาท ก่อน 31 ธันวาคม ของทุกปี
  • ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผ่าน >>> https://eservice.tfac.or.th/FapBooking/
  • ใบเสร็จจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบ
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อความในข้อ 7 ของระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559

            หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนงานด้านต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2500 ต่อ 2606 หรือ อีเมล foreign-affairs@tfac.or.th

  โพสต์เมื่อ :
  11 ธ.ค. 2562 15:12:06
   4774
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์