ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)


อบรมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)
"ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงิน ของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น"

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนาพิจารณ์  Click
โพสต์เมื่อ :
18 ก.ย. 2563 14:09:31
 863
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์