• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ บุคคลอันทรงคุณค่าและผู้มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อวิชาชีพบัญชีไทย

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ บุคคลอันทรงคุณค่าและผู้มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อวิชาชีพบัญชีไทย

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ บุคคลอันทรงคุณค่าและผู้มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อวิชาชีพบัญชีไทย

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ บุคคลอันทรงคุณค่าและผู้มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อวิชาชีพบัญชีไทย


       

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์ บุคคลอันทรงคุณค่าและผู้มีคุณูปการเป็นอย่างสูงต่อวิชาชีพบัญชีไทย

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลา 7 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม โดยมี นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

 


โพสต์เมื่อ :
27 พ.ค. 2567 16:22:08
 527
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์