ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกรณีดังกล่าวเท่านั้น มิใช่ถือเป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชีควรอ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ท่านสามารถ Download เอกสารได้ดังต่อไปนี้ 

  • ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่จดทะเบียนเลิกกิจการ (Word)  Click
  • ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่จดทะเบียนเลิกกิจการ (PDF)  Click

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีท่านใดที่จัดทำรายงานสำหรับกรณีดังกล่าวและนำส่งงบการเงินก่อนที่ตัวอย่างนี้จะเผยแพร่
 ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรายงานที่จัดทำไปให้เหมือนกับตัวอย่างนี้

โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 14:27:32
 27985
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์