• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ภาพกิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ภาพกิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

            เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 1 (Young CFO Certification Program) เข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Investor Relations จากคุณภัทรลดา สง่าแสง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี จากนั้นเดินทางสู่ที่พักที่โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา ก่อนเข้าร่วมใน Course Discussion and Case Study Preparation โดยวิทยากรคุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการประจำคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในรุ่น

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 18:01:28
 2442
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์