• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของ ASEAN

ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของ ASEAN

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของ ASEAN

ขอเชิญชวนนักบัญชีไทยผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของ ASEAN

            สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนนักบัญชีทุกด้าน (บัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร วางระบบ บัญชีบริหาร นักการศึกษา) ผู้บริหารทางด้านบัญชี ร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ Click เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการบัญชี ความท้าทาย และความก้าวหน้าของการให้บริการด้านบัญชีในประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยร่วมกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ ตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ASEAN Federation of Accountants (AFA) โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 17:45:21
 2010
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์