การตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเลือกใช้บริการ

การตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเลือกใช้บริการ

           

          เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น!! ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตง่าย ๆ เพียง กรอกข้อมูล 1. ชื่อ 2. นามสกุล และ 3. เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในระบบตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Click

  • หากระบบแสดงสถานะ “ปกติ” แปลว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านนี้มีสถานะปกติและสามารถใช้บริการได้
  • หากระบบแสดงสถานะ “ไม่พบข้อมูล” แปลว่า ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านนี้อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต หรือ อาจจะไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยังไม่ควรใช้บริการ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสภาวิชาชีพบัญชีได้โดยตรง

            นอกจากนี้ ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี ยังสามารถตรวจค้นข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชี (เฉพาะท่านที่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเพื่อการติดต่อ) Click และสามารถตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลที่แจ้งไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี Click เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการค่ะ

โพสต์เมื่อ :
30 พ.ค. 2562 13:19:38
 16281
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์