สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม the 2019 Ordinary Meeting of the IFAC Council

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม the 2019 Ordinary Meeting of the IFAC Council          เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 IFAC International Federation of Accountant (IFAC) จัดประชุมระหว่างประเทศสามัญประจำปี 2562 (The 2019 Ordinary Meeting of the IFAC Council) ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีโดยนายสันติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้

          การประชุม (IFAC) ประจำปีครั้งนี้โดยมี Dr. In-Ki Joo , President IFAC ประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากองค์กรบัญชีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 80 องค์กร จากสมาชิก 175 องค์กร ใน 130 ประเทศทั่วโลก การประชุมในปีนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมีผลกระทบกับผู้ประกอบวิชาชีพในวันนี้และอนาคตอย่างไร เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของ IFAC และแนวโน้มการพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี การกำหนดและการบังคับใช้ ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ

          นอกจากนี้ในช่วงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง IFAC Council Technology Panel Discussion และการ Presentations from Inflo and MindBridge AI - Data Analytics Software Firms สำหรับกลุ่ม Small and Medium Practices (SMPs) สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วโลก เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาถือปฏิบัติในประเทศไทย ตลอดจนเตรียมพร้อมในการรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
25 พ.ย. 2562 16:36:17
 1466
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์