เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - ไม่จำกัดอายุ
      - การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ
      - มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
      - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
      - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้
      - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ได้
      - มีความตั้งใจที่จะพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
      - มีใจรักการบริการ
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการอบรม

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

จัดทำแผนงานอบรมประจำปี และงบประมาณ

2 จัดอบรมตามแผน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม
3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผล เสนอแนะข้อควรปรับปรุง


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
28 ก.ย. 2564 16:27:46
 163
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์