เจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป : 

      - เพศชาย หรือ หญิง / อายุ 25 ปี ขึ้นไป
      - การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการบุคคล, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - มีความรู้และความเข้าใจเรื่องงานบุคคลประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านบริหารงานบุคคล, การสรรหา การพัฒนาบุคคลากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
      - มีทักษะและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปต่าง ๆ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
      - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลในงานเอกสาร และสามารถเขียน Workflow ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการบริหารจัดการ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ในการติดต่อประสานงาน และสามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี
      - สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้งาน ข้อมูลต่างๆเพื่อคิดริเริ่ม และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
19 ก.ค. 2564 11:57:23
 275
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์